145

สำหรับชาวพุทธหรือฮินดู จะถือกันว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีความเกี่ยวทางศาสนา ฉะนั้นจึงไม่มีใครนำมาปลูกไว้ตามบ้านเรือน อีกทั้งรากของต้นโพธิ์อาจทำให้บ้านหรือตัวอาคารเกิดความเสียหายได้ จึงมีปลูกกันมากก็ตามวัดวาอาราม แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ต้นโพธิ์นั้นมีสรรพคุณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในทางอื่นอีก ดังนี้

 

การนำใบอ่อน  ไปใช้เลี้ยงหนอนไหม ซึ่งจากการวิจัยพบว่าในใบโพธิ์มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นสูตรอาหารในการทำปศุสัตว์ได้ และยังพบว่าใบมีปริมาณของโปรตีนและธาตุหินปูนสูงอีกด้วย

 

และสำหรับใบแก่ สามารถนำไปรับประทานได้ เพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งวีธีการก็ทำได้ง่ายๆ เพียงนำใบแก่ 1 กำมือ นำมาต้มกับน้ำ 3 แก้ว ใช้แบ่งดินก่อนอาหารเช้าและเย็น

 

 

******************************************

เรียบเรียงโดย

Thai Herbal Products

 

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล

FRYNN.com

 

แสดงความคิดเห็น