070

หญ้าดอกขาวเป็น “สมุนไพรลดความอยาก” เพราะสรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าดอกขาวจะช่วยลดอาการอยากของผู้ที่ติดการสูบบุหรี่  เกือบร้อยละ 80 ไม่มีอาการข้างเคียง แถมลดเครียด ลดก๊าซในลมหายใจ

 

จากการทดลองในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือบางทีเราเรียกว่า หญ้าหมอน้อย จำนวน 50 ราย ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสามารถช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึงร้อยละ 62.7 และหากใช้ยาเป็นเวลา 6 เดือน จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 73.3 ซึ่งมีผลทำให้ระดับความเครียดลดลงได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว และกลุ่มได้รับหญ้าหมอน้อยเพียงอย่างเดียว
วิธีการใช้สมุนไพร  สามารถทำได้ 2 วิธี  คือ

  1. ใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีดอกลักษณะดอกตูม 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน และนำมาเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน และนำมาดื่มเมื่อมีอาการอยากบุหรี่
  2. นำมาชงกับน้ำร้อน ดื่มหลังอาหาร 3 มื้อ

 

 

******************************************

เรียบเรียงโดย

Thai Herbal Products

แสดงความคิดเห็น