005

โรคน้ำกัดเท้า (athlete’s foot)   คือ  โรคที่มีอาการคันบริเวณง่ามนิ้วเท้าซึ่งเกิดจากการติดเชื้อราที่เท้า (Tinea pedis) โดยมีสาเหตุจากการที่เท้าต้องแช่น้ำสกปรกเป็นเวลานาน  หรือมีความชื้นบริเวณเท้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการเท้าเปื่อย ลอก แดง แสบและคัน ซึ่งเมื่อเกาหรือถู อาจทำให้เกิดแผลถลอก ทำให้เกิดการติดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้

ตามตำรายาไทยมีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่นิยมนำมาใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา สำหรับการรักษาโรคน้ำกัดเท้านั้น จะใช้ใบสดของต้นเทียนบ้าน (Impatiens balsamina Linn.) ตำพอกหรือทาบริเวณที่เป็นแผลน้ำกัดเท้า หรือใช้เมล็ดของสีเสียดเหนือ (Acacia catechu (Linn.f.) Willd) ฝนทาบริเวณแผลน้ำกัดเท้าจนกว่าจะหาย หรือใช้เปลือกมังคุดแห้งฝนกับน้ำปูนใสให้ข้นๆ พอควร ทาแผลน้ำกัดเท้า วันละ 2 – 3 ครั้ง  โดยมีข้อควรระวังคือ ควรล้างเท้าฟอกสบู่ให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทายาสมุนไพร

แม้ว่าสมุนไพรจะมีสรรพคุณดีเพียงไรก็ตาม  แต่ทางที่ดีเราควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการหมั่นรักษาความสะอาดบริเวณเท้า  หากจำเป็นต้องย่ำน้ำควรใส่รองเท้าบู๊ท หรือถ้าต้องย่ำน้ำโดยไม่ได้ใส่รองเท้าบู๊ท หลังจากย่ำน้ำแล้วควรรีบล้างเท้าทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้า หากเท้ามีบาดแผล ควรชะล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก็จะช่วยป้องกันโรคน้ำกัดเท้าได้

********************************************************

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น