002

หญ้ารีแพร์ หรือหญ้าฮี๋ยุ่ม สมุนไพรในกระแสโลกโซเชี่ยลที่กำลังได้รับการกล่าวขานว่ามีสรรพคุณช่วยกระชับมดลูก  ให้มดลูกเข้าอู่เร็ว  จนได้รับสมญานามว่า “ หญ้ารีแพร์

 

พืชชนิดนี้มีชื่อสามัญว่า “ขนหมอยแม่ม่าย”  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centotheca lappacea (L.) Desv. จัดอยู่ในวงศ์ POACEAE หรือวงศ์หญ้านั่นเอง มีชื่อถิ่นเรียกกันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หญ้าอีเหนียว หญ้าเหนียวหมา เหล็กไผ่ หญ้าหียุ่ม เป้าอียุ่ม เป็นต้น พืชชนิดนี้ขึ้นเป็นวัชพืชตามชายป่าพบได้ทุกภาคทั่วประเทศไทย เป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี  มีเหง้า ลำต้นเหนือดินสูง 30-60 ซม. ข้อบวมพอง สีม่วง เกลี้ยง ใบรูปใบหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 10-16 ซม. โคนใบสอบ ขอบมีขนสาก ปลายใบแหลม ผิวใบเกลี้ยง ลิ้นเป็นเป็นเยื่อบาง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกย่อยรูปใบหอกแกมรูปไข่ ออกเดี่ยวๆ เรียงสลับ มีดอกย่อย 3 ดอก ดอกล่างสมบูรณ์เพศ ส่วนดอกบน 2 ดอก เป็นหมัน (1-3)

 

ในขณะนี้ยังไม่พบรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อสนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณดังที่เป็นข่าว และยังไม่พบการศึกษาถึงความเป็นพิษ อีกทั้งพืชในสกุลนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ในประเทศไทยพบพืชในสกุลนี้ 2 ชนิด คือ C. lappacea (L.) Desv. และ C. longilamina Ohwi ซึ่งต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ลักษณะใบและกาบของกาบหุ้มดอกย่อย โดย C. lappacea ใบยาวน้อยกว่า 20 ซม. กาบหุ้มดอกย่อยปลายเป็นติ่งหนาม ส่วนชนิด C. longilamina Ohwi ใบแคบและยาวกว่า 25 ซม. กาบหุ้มดอกย่อยจะเว้าตื้นเล็กน้อยและเป็นติ่งหนาม (4) จึงควรพิจารณาเลือกใช้ด้วยความระมัดระวัง

 

******************************************

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล

ผู้เขียน กนกพร อะทะวงษา

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เอกสารอ้างอิง

  1. เต็ม สมิตินันทน์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
  2. สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://web3.dnp.go.th/botany/dictindex.aspx [8 กันยายน 2557]]

  1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศวร. สมุนไพรน่ารู้: หญ้าฮี๋ยุ่ม…สมุนไพรคืนความสาว (ออนไลน์)

http://www.abhaiherb.com/knowledge/thaiherb/5993 [8 กันยายน 2557]

  1. Norsaengsri, M. and P. Chantaranothai. (2008). The tribe Centotheceae (Poaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 36: 53-55.
แสดงความคิดเห็น