ชื่อเสียงของผ้ากาบบัวแห่งอุบลราชธานี ได้รับการกล่าวขานถึงมาตั้งแต่ครั้งอดีต และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผ้าที่มีความประณีตงดงาม อันมีที่มาจากลวดลายของกลีบบัว และถือว่าเป็นผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนบ้านปะอาว เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงสืบสานหัตกรรมการทอผ้าพื้นเมืองนี้มาช้านาน จากที่มีการทอผ้าไว้สำหรับใช้ในครัวเรือน ก็มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัวบ้านปะอาว สร้างรายได้ เพิ่มความเข้มแข้งและยั่งยืนให้คนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน และผู้ที่สนใจ เป็นการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านนี้ให้สืบสานต่อไป  ความโดดเด่นของผ้ากาบบัวบ้านปะอาวคือ ฝีมือการทอผ้าที่งดงาม ผสานการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้ากาบบัว ที่มีลักษณะเด่นคือ อาจทอด้วยผ้าฝ้าย หรือผ้าไหมก็ได้ มีเส้นยืนย้อมอย่างน้อยสองสีเป็นริ้วตามลักษณะ “ซิ่นทิว” และยังมีการทอพุ่งด้วยไหมสีมับไม(ไหมปั่นเกลียวหางกระรอก) หมัดหมี่ และขิด ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันผ้ากาบบัวบ้านปะอาวนับเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ สามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆได้มากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือกระเป๋า

_MG_7345 _MG_7381 _MG_7349

แสดงความคิดเห็น