123

จากผลการศึกษาของ สถาบันฟื้นฟูสภาพโตรอนโต ในแคนาดา พบว่า แม้ว่าคุณจะหมั่นออกกำลังกายวันละ 1 ชั่วโมง แต่ทว่าหากนั่งอยู่เฉยๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ไม่ว่าจะทำงาน ดูโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก็ยังคงเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่อาจจะนำมาซึ่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้อยู่ดี

ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่จะมีสุขภาพย่ำแย่นั้นจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายน้อย โดยผลการศึกษายังพบอีกว่า แม้การออกกำลังจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทว่าสิ่งนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรค  ฉะนั้นแล้ว ทางทีมที่ทำการศึกษาครั้งนี้จึงได้แนะนำว่า คุณควรสังเกตระยะเวลาในการนั่งในแต่ละวัน พร้อมกับควรที่จะกำหนดระยะเวลาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างระหว่างที่นั่งนานๆ  เช่น ลุกขึ้นมาหมุนแขนหมุนขา ระหว่างที่ต้องนั่งนานๆ

 

******************************************

เรียบเรียงโดย

Thai Herbal Products

 

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

แสดงความคิดเห็น