025 0255

ถ้าคุณเป็นคนทำงานหนัก ต้องฟังทางนี้.. เพราะคุณกำลังเสี่ยงอันตรายกับการเป็นโรคหัวใจได้

นักวิจัยของคณะเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ของเกาหลีใต้ ศึกษาพบว่าผู้ที่ทำงานมากเกินกว่าสัปดาห์ละ 40 ชม. อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ ซึ่งรายงานการศึกษานี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร “เวชศาสตร์อุตสาหกรรมอเมริกัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ผู้ที่ทำงานหนักเกินไปต้องระวัง เพราะจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

  • ถ้าคุณทำงานนาน 61-70 ชม./สัปดาห์ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ในอัตราสูงขึ้นกว่าปกติร้อยละ 42
  • ส่วนผู้ที่ทำงานเป็นเวลานาน 71-80 ชม./สัปดาห์ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ในอัตราสูงขึ้นกว่าปกติร้อยละ 63
  • และถ้าคุณทำงานเป็นเวลานานเกินกว่า 80 ชม./สัปดาห์ จะเข้าเขตอันตราย เพราะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคสูงสุด ถึงร้อยละ 90

 

******************************************

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล       

เว็บไซด์ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น