0311 031

โรคเบาหวาน.. เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ประโยชน์ภายในเซลล์ร่างกายได้ อาจเกิดเนื่องจากขาดฮอร์โมนจากตับอ่อนที่ชื่อว่า อินซูลิน หรือเกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนดังกล่าว ซึ่งทำให้มีการคั่งของน้ำตาลในเลือด เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็จะล้นออกมากับปัสสาวะ ทำให้ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ ซึ่งเราเรียกกันว่า “เบาหวาน”
อาการทั่วไปของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้แก่ :

 1. หิวบ่อยและกินจุ แต่ผอมลง
  2. ดื่มน้ำและกระหายน้ำบ่อย ๆ
  3. ปัสสาวะมาก และบ่อยครั้ง
  4. เป็นแผลหรือฝีง่าย แต่รักษายาก
  5. คันตามผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ
  6. ชาตามปลายมือ และปลายเท้า
  7. ตาพร่ามัว ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อย ๆ

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบาหวาน :

 1. สังเกตตัวเองว่ามีอาการของโรคเบาหวาน เด่นชัดเกินกว่า 3 อย่างที่ได้เขียนไปข้างต้นหรือไม่
 2. ถ้ามี ให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด, น้ำตาลในปัสสาวะ และอย่างอื่น ๆ การวินิจฉัยเบาหวาน ทำได้โดยการเจาะระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น โดยให้งดอาหารก่อนเจาะเลือด 6-8 ชั่วโมง ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 126 มก./ดล. ให้ทำซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังสูงกว่า 126 มล./ดล. ถือว่าเป็นเบาหวาน แต่ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้น แล้วเจาะเลือดโดยไม่ต้องอดอาหาร หากระดับน้ำตาล ในเลือดสูงกว่า 200 มก./มล. ก็ถือว่าเป็นเบาหวาน ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้บอกท่านได้ว่า ท่านกำลังเป็นเบาหวานอยู่หรือไม่

 

******************************************

เรียบเรียงโดย

Thai Herbal Products

 

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล       

เว็บไซด์คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น