กาแฟ.. กับ การดื่มเพื่อสุขภาพ

003

กาแฟ เครื่องดืมทีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจำวันของใครหลายคน

นั่นเพราะการดื่มกาแฟจะทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่น  กระปรี้กระเปร่า และช่วยทำให้หายง่วงซึมในขณะทีเรียนหรือทำงาน

 

ผลจากการตระหนักถึงในเรื่องสุขภาพทีมีมากขึนในปัจจุบัน  ทำให้เกิดการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดืมกาแฟกับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยส่วนหนึ่งของงานวิจัยจากการศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่ม กาแฟกับการสะสมและการเสื่อมของกระดูกพบว่า การดื่มกาแฟไม่เกินวันละ 3  ถ้วย (ได้รับคาเฟอีนไม่เกิน 300 มก.) ต่อวัน อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกสะโพกหักได้

 

แม้ว่าจะมีผลการวิจัยในเชิงบวกในหลายกรณีเกี่ยวกับการดื่มกาแฟ  แต่ทั้งหมดเป็นผลสำรวจข้อมูลจากต่างประเทศ

ซึงผลการศึกษาทีได้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นทีแม้ว่าเป็นโรคชนิดเดียวกัน  นั่นเป็นเพราะว่า พฤติกรรมหรือวิธีการ

เตรียมกาแฟเพื่อดื่มในแต่ละท้องที่ มีความนิยมที่แตกต่างกันและสายพันธุ์กาแฟในแต่ละพื้นที่ก็มีผลต่อปริมาณ

สารสำคัญในเมล็ดกาแฟอีกด้วย

 

ดังนั้นในการดื่มกาแฟเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมักอ้างอิงปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในเมล็ดกาแฟ ซึ่งก็คือคาเฟอีน มาเป็นตัวกำหนดปริมาณการดื่มกาแฟ  ซึ่งปริมาณการดื่มกาแฟที่เหมาะสมคือ ไม่ควรเกินวันละ 300 มก. หรือเท่ากับกาแฟประมาณ1-2 ถ้วย (ปริมาณกาแฟ 1 ถ้วยเท่ากับ 150 มล. และมีคาเฟอีนเฉลีย115 มก.ต่อถ้วย)

 

 

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น