จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าไหม มีลวดลายการทออันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจร มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหม่อนไหมมากมาย หนอนไหมหรือดักแด้ เป็นอีกหนึ่งผลิตผลที่เกิดขึ้น และถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภค ไม่ว่าจะนำไปทอด คั่ว ยำ หรือนำไปทำเป็นเมนูอาหารต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่รสชาติที่อร่อย หากหนอนไหมยังอุดมไปด้วยโปรตีนและเกลือแร่หลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมอง และด้วยคุณประโยชน์ต่างๆนี้ จึงมีการพัฒนาแปรรูปหนอนไหมสู่อาหารที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขึ้น เกิดเป็นขนมขบเคี้ยวจากหนอนไหมที่สร้างสรรค์ ที่นำมาผสานกับคุณค่าของข้าวไรซ์เบอร์รี่ อันเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่มีประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างลงตัว ก่อนนำมาผ่านกระบวนการโดยไม่ใช้น้ำมัน กลายเป็นของว่างทานเล่นที่อุดมไปด้วยประโยชน์เพื่อสุขภาพ  เพิ่มรสชาดให้กลมกล่อมด้วยโนริสาหร่าย เป็นขนมผสมไอเดียที่เข้ากับวิถีบริโภคเพื่อสุขภาพของคนในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมาจากความคิดของคนในพื้นที่ ด้วยการดึงเอาวิถีท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ สร้างอาชีพขยายตลาดหม่อนไหมให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

_MG_7321 _MG_7331

แสดงความคิดเห็น